Miesięczne archiwum: Czerwiec 2020

Popyt turystyczny i jego determinanty

Popyt turystyczny podobnie jak popyt innych rynków kształtowany jest przez takie czynniki jak: ceny produktów i dochody konsumentów. Jednakże w coraz większym stopniu wzrasta oddziaływanie na popyt turystyczny innych, pozaekonomicznych determinant popytu, mowa tu o industrializacji i zanieczyszczeniu środowiska, poświęceniu większej uwagi własnemu zdrowiu i poprawie jakości życia, kształtowaniu nowego modelu konsumpcji społecznej, cechach osobowości, gęstości zaludnienia, ilości czasu wolnego, modzie, tradycji, kulturze, stabilizacji politycznej itp. W warunkach rynkowych elastyczność cenowa popytu wyraża się tym, że jeśli cena produktu rośnie, wielkość sprzedaży spada, a jeśli cena spada, to ilość sprzedanego dobra rośnie. Prawidłowość ta występuje także na rynku turystycznym, ale często ujawnia się w specyficzny sposób.

Po pierwsze, podróżowanie nie zawsze jest konsekwencją decyzji konsumenta, np. wyjazdy na narady gospodarcze czy spotkania polityków itp. nie są wyjazdami rekreacyjnymi, ale w wielu wypadkach mogą stwarzać popyt na analogiczne usługi jak w przypadku podróży odbywanych dla relaksu np. popyt na usługi przewozowe czy noclegowe.

Po drugie, popyt osób uprawiających turystykę dla przyjemności, kształtują w dużym stopniu czynniki społeczne i psychiczne, co powoduje nietypowe reagowanie na ceny. Reakcje turysty na pewne bodźce nowego otoczenia bywają spontaniczne i często obiektywnie nieracjonalne. Jest to spowodowane brakiem wielu hamulców odczuwanych w miejscu stałego zamieszkania. Sprawia to, że wskaźnik elastyczności cenowej tych samych dóbr i usług w miejscu stałego zamieszkania i w miejscu wypoczynku bardzo się różnią.

Po trzecie, popyt turystyczny inaczej reaguje na produkt typowy, a inaczej na niepowtarzalny. Elastyczność popytu wobec cen usług standardowych jest wysoka. Potencjalny turysta na ogół nie odczuwa, bowiem potrzeby spędzenia urlopu w konkretnej nadmorskiej miejscowości czy w tej a nie innej narciarskiej wiosce. Interesują go raczej takie parametry miejsca przeznaczenia, jak koszt dojazdu, standard hotelu, średnia temperatura wody, liczba stanic wodnych itp.

W przypadku zależności wielkości popytu turystycznego od dochodów konsumentów mamy do czynienia z wysoką elastycznością popytu. Odwrotnie jak w przypadku wpływu ceny na wielkość popytu – im dochód jest większy tym popyt na usługi i dobra turystyczne wzrasta natomiast, gdy dochód maleje tym popyt turystyczny spada.

Omawiając kształtowanie się popytu turystycznego nie można zapomnieć o, wspomnianych już wcześniej czynnikach nieekonomicznych mających coraz większe znaczenie w kształtowaniu wielkości popytu na dobra i usługi turystyczne. Do najistotniejszych czynników należą zjawiska i walory przyrodnicze, które są źródłem sezonowości w turystyce. Zjawisko sezonowości w turystyce to zmiany wielkości ruchu turystycznego zależnie od występowania czynników przyrodniczych, lokalnych zasobów walorów turystycznych i turystycznego zagospodarowania. Sezon turystyczny w uzdrowiskach, w miastach atrakcyjnych z powodu interesującej architektury czy muzeów trwa niemal cały rok, natomiast w ośrodkach o walorach wyłącznie wypoczynkowych czy sportowych tylko w okresach sprzyjających warunków klimatycznych. W rejonach o dużym nagromadzeniu jezior ruch turystyczny w sezonie letnim jest znacznie większy a niżeli na terenach uboższych w jeziora. Sezony turystyczne kształtują się odmiennie dla poszczególnych rejonów, a nawet miejscowości.

Zmiany natężenia ruchu turystycznego występują nie tylko w okresie roku, lecz także w ciągu tygodnia. Wahaniom takim podlegają np. podróże służbowe oraz wyjazdy weekendowe, co wiąże się z rozkładem dni wolnych od pracy. Wahania nurtu młodych turystów określa organizacja roku szkolnego.

Podsumowując krótkie rozważania w tematyce popytu turystycznego stwierdzić można, iż z roku na rok obserwuje się, mniejsze znaczenie ceny jako determinanty kształtującej popyt turystyczny, jednak jest to zjawisko charakterystyczne dla grupy ludzi zamożnych, którzy nad cenę stawiają jakość usług oraz dążenie do zaspokajania rosnących potrzeb. Generalnie w naszym kraju, podobnie jak w wieku innych krajach, nawet tych bogatych, wybór usługi czy dobra turystycznego uzależniony jest od sytuacji finansowej turystów. Dlatego też budowanie i propagowanie tańszych a jednocześnie bardzo ciekawych ofert turystycznych, które nierzadko dorównują atrakcyjnością ofertom „z wyższej półki” jest niezwykle potrzebne.

Nietknięta masową turystyką Murcia

W Hiszpanii znajdujemy ciągle jeszcze nietknięte masową turystyką, zróżnicowane krajobrazowo miejsca. Region Murcia, położony w pd.-wsch. części kraju, w sercu Costa Calida, zwanym Gorącym Wybrzeżem Morza Śródziemnego, staje się jednak coraz bardziej popularny.

W ubiegłym roku Hiszpanię odwiedziło ponad 56 mln zagranicznych turystów. Ten wynik rozbudził nadzieje poszczególnych regionów i dał impuls do działań promocyjnych. Region Murcia jest jednym z nich – podjął starania, by znaleźć się na stałe na mapie życzeń turystów. Jak dotąd największe zainteresowanie odkrywaniem tego regionu jest udziałem głównie Niemców, Brytyjczyków, Francuzów, Holendrów, Irlandczyków, Norwegów, Włochów, Szwedów, Portugalczyków i Belgów. W 2012 r., od stycznia do kwietnia, przyjechało tu 758 Polaków I zanotowano 1 021 noclegów. W 2011 r. łącznie Polacy odbyli 5 107 noclegów. Do atrakcji regionu stara się przekonywać touroperatorów Centrum Promocji Turystycznej Regionu Murcia, uczestnicząc w międzynarodowych targach turystycznych jak ITB, WTM, MITT czy Tour Salon, organizując workshopy, study toury i fam trips czy publikując informacje w prasie, radiu, telewizji oraz mediach społecznościowych.

Murcia to nie tylko historia, architektura, kultura i tradycja, to przede wszystkim różnorodność krajobrazowa i przyrodnicza. Obok gór, gajów oliwnych, drzew pomarańczowych i cytrynowych są dwa morza, a do tego miasta i klimatyczne miasteczka. Stolica, Murcia, to m.in. Katedra Santa Maria i Kasyno Królewskie, Cartagena to pozostałości Teatru Rzymskiego (Augusteum), Lorca to Zamek (Forteza del Sol), a Caravaca de la Cruz z sanktuarium to jedno z pięciu świętych miast katolickich.

Dzięki dobrej infrastrukturze region jest skomunikowany z resztą kraju, co umożliwia jego zwiedzanie na różne sposoby. Wynajmując samochód, motocykl czy decydując się na piesze wyprawy, można zgłębić uroki natury: Valle de Ricote, Sierra Espuña, Sierra de Carrascoy, Calblanque (MONTE DE LAS CENIZAS & PEÑA DEL ÁGUILA) Region Murcia, ma szansę zostać nową atrakcją na turystycznej mapie Hiszpanii, jest przekonana Esther Garcia z departamentu współpracy z zagranicą w centrum promocji turystycznej regionu. – Naszym atutem jest łagodny klimat śródziemnomorski, słońce przez 315 dni w roku i położenie regionu, któryoferuje różne formy pobytu – mówi.

Wybrzeże Costa Calida opływają dwa morza: Morze Śródziemne i Mar Menor (Morze Mniejsze), największa słona laguna w Europie, ograniczone długim wąskim półwyspem o nazwie La Manga del Mar Menor, z warunkami do żeglowania, surfowania oraz kiteserfingu. Jest tu także centrum talasoterapii wykorzystujące słoną wodę i błota w zabiegach zdrowotnych zalecanych np. przy reumatyzmie czy infekcjach gardła. Usatysfakcjonowani będą amatorzy łowienia ryb. – Wrażeń dostarczą miejsca do nurkowania w Mazarrón, w Aguilas, a zwłaszcza w Cabo de Palos oraz w Rezerwacie Morskim pomiędzy Cabo de Palos a Wyspami Hormigas. Atrakcją samą w sobie jest zlokalizowany w San Pedro del Pinatar Rezerwat Przyrody zamieszkiwany m.in. przez stada flamingów – mówi Esther Garcia. Sprzyjające warunki środowiskowe uczyniły z Cabo de Palos jedno z najbardziej poszukiwanych w Europie miejsc do nurkowania. Certyfikat PADI umożliwia nurkowanie tutaj również wieczorami. Ten, kto preferuje zakupy, ma okazję odwiedzenia najpopularniejszego w regionie targu niedzielnego.

Rzeczą, z której słynie cała Hiszpania, są niezliczone fiesty i festiwale, nie inaczej jest w Regionie Murcia, który organizuje tego typu imprezy także na skalę międzynarodową. Warte polecenia są festiwale: w lipcu – XV International Festival Jazz San Javier; w sierpniu – festiwal flamenco Flamenco Cante de Las Minas (La Unión); we wrześniu – Festival Internacional del Folklore (Murcia) oraz Carthaginas& Romans Festivities (Cartagena), w listopadzie – Jazz Festival (Cartagena).