Bibliografia

* Gaworecki W. W., 1998, Turystyka, PWE, Warszawa
* Jędrzejczyk I., 1995,
Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Wydawnictwo „Śląsk”,
Katowice
* Kosmala M., Rewoliński T., 1995, Parki krajobrazowe – efektywność
ochrony przyrody i identyfikacja podstawowych zagrożeń, [w:] Ochrona przyrody w
regionie gdańskim, M. Przewoźniak (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe,
Poznań.
* Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1998, Geografia
turystyki Polski, PWE, Warszawa
* Meyer B., 2001, Przestrzenno –
geograficzne aspekty turystyki, [w:] Turystka – zarys wykładu, J. Dżaman (red.),
Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
* Szwichtenberg A., 1995,
Działania na rzecz rozwoju ekoturystyki w nadmorskiej strefie rekreacyjnej, [w:]
Problemy Turystyki, nr 3 – 4, Warszawa
* Szwichtenberg A., 1995, Gospodarka
turystyczna w okresie przejściowym, Wydawnictwo WSI, Koszalin
* Warszyńska
J., 1999, Główne problemy badawcze geografii turyzmu, [w:] Turyzm, t. 9, z. 1,
Łódź

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *