O blogu

Bedziemy prezentowac najlepsze prace magisterskie i licencjackie z turystyki.

Gwałtowny rozwój turystyki, która na przełomie wieków jest nie tylko zjawiskiem przyjemnosciowo-rekreacyjnym, ale również wielkim, a niektórzy twierdzą, że największym „przemysłem” świata, zmusza badaczy do ciągłej weryfikacji i uściślania tego zagadnienia. „Turystyfikacja” jest zdaniem licznych autorów (K. Przecławski, 1994), kolejną epoką po industrializacji i urbanizacji oraz „kulturze masowej” i „informatyce”, w cywilizacyjnym rozwoju współczesnego świata. Nie ulega już dziś najmniejszej wątpliwości, że zjawisko nazywane powszechnie turystyką ma charakter bardzo złożony; dotyczy ono bowiem różnych aspektów ruchliwości przestrzennej człowieka obecnych czasów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *